inhaalregeling

Inhaalregeling bij 'slechte weersomstandigheden'

Indien lessen uitvallen als gevolg van slechte weersomstandigheden dan geldt het volgende:

De eerste les wordt niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, de vijfde niet, de zesde wel. Daarna is het overmacht.

Er worden dus maximaal 3 slecht weer lessen ingehaald per lesperiode.

Eenmaal ingeplande inhaallessen worden bij slecht weer niet opnieuw ingepland.

In principe worden de maximaal 3 inhaallessen gepland in de weken gelijk na afloop van de reguliere lessen. Hier kan in overleg met de lesgroep van afgeweken worden.

Bij de jeugdlessen kan er door trainers voor gekozen worden om alternatief te trainen, bijvoorbeeld door theorieles of fysieke training op of rond het tennispark TEAN aan te bieden.

Inhaalregeling bij ziekte van train(st)er

  • Bij ziekte van een train(st)er wordt deze in principe vervangen of wordt de les later ingehaald. Hiertoe treedt de betreffende train(st)er in contact met de lesgroep en probeert hiervoor een geschikte datum / tijd in te plannen.
  • Als om planningsredenen dit niet mogelijk blijkt dan kan maximaal 1 les per lesseizoen ingehaald worden door een nader in te plannen clinic van 1,5 uur waarbij iedereen die hiermee te maken heeft gehad uitgenodigd wordt deel te nemen aan deze clinic. Deze clinic zal dan de uitgevallen les vervangen.
  • Deze clinic zal in principe op een zaterdag / zondag kort na afloop van het reguliere lesseizoen plaatsvinden.

Contact

Voor vragen kun je altijd terecht bij jouw clubtrainer of neem anders contact op via het contactformulier!

Scroll naar boven